Bacaan Doa Qunut

bacaan doa qunut, doa qunut mp3, bacaan doa qunut subuh, doa qunut download, kedudukan qunut subuh, doa qunut sholat subuh, doa qunut subuh, doa qunut downloads
Doa Qunut adalah doa yang di baca saat kita melakukan sholat subuh pada rokaat ke dua setelah rukuk. Hukum Doa Qunut adalah Sunnah Muakkad/ab’ad (sunnah yang dikuatkan). Kata qunut sendiri berasal dari kata qanata, artinya patuh dalam mengabdi (kepada Allah). Bagaimanakah bacaan doa qunut subuh?

Bacaan Doa Qunut Dalam Bahasa Arab


bacaan doa qunut, doa qunut mp3, bacaan doa qunut subuh, doa qunut download, kedudukan qunut subuh, doa qunut sholat subuh, doa qunut subuh, doa qunut downloads
Bacaan Doa Qunut Dalam Bahasa Arab

Bacaan Doa Qunut Dalam Bahasa Latin
Allahummahdinii fii man hadaiit, wa aafinii fii man aafaiit, wa tawallanii fi man tawallaiit, wa baarik lii fiimaa athaiit. Wa qinii bi rahmatika syarra maa qadhaiit. Fa innaka taqdhii wa laa yuqdhaa ‘alaiik. Wa innahu laa yudzillu man waalaiit. Wa laa ya’izzu man ‘aadaiit. Tabaarakta rabbanaa wa ta’aalait. Fa lakal-hamdu ‘alaa maa qadhaiit astaghfiruka madinin-nabiyyil ummuyyi wa ‘alaa aalihii wa shahbihii wa sallam.
 
Arti Bacaan Doa Qunut Dalam Bahasa Indonesia
“Ya Allah, berilah aku petunjuk seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. BErilah aku kesehatan seperti orang yang telah Engkau beri kesehatan. Pimpinlah aku bersama-sama orang-orang yang telah Engkau pimpin. Berilah berkah pada segala apa yang telah Engkau pimpin. Berilah berkah pda segala apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Dan peliharalah aku dari kejahatan yang Engkau pastikan. Karena, sesungguhnya Engkaulah yang menentukan dan tidak ada yang menghukum (menentukan) atas Engkau. Sesungguhnya tidaklah akan hina orang-orang yang telah Engaku beri kekuasaan. Dan tidaklah akan mulia orang yang Engkau musuhi. Maha berkahlah Engkau dan Maha Luhurlah Engkau. Segala puji bagi-Mu atas yang telah engkau pastikan. Aku mohon ampun dan kembalilah (taubat) kepada Engkau. Semoga Allah memberi rahmat, berkah dan salam atas nabi Muhammad beserta seluruh keluarganya dan sahabatnya.”


Video Bacaan Doa Qunut
Untuk memudahkan menghapal bacaan doa qunut, kita bisa menghapalnya melalui video bacaan doa qunut berikut ini.
 


Semoga video bacaan doa qunut ini bisa bermanfaat buat kita semua. Aamiin...

Tags yang terkait dengan doa qunut: bacaan doa qunut, doa qunut mp3, bacaan doa qunut subuh, doa qunut download, kedudukan qunut subuh, doa qunut sholat subuh, doa qunut subuh, doa qunut downloads.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Bacaan Doa Qunut